Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 31.07.2019 r. nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się artykuł objaśniający system ewaluacji w ramach Reformy szkolnictwa wyższego Koniec z punktozą. Nowy wykaz czasopism już jest!

https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest