Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu przypomina o składaniu wniosków wydawniczych publikacji do wydania w 2020 r. Wnioski należy składać w siedzibie Biura Wydawnictwa (p.A117). Przedłużony termin składania wniosków, podpisanych i zaaprobowanych przez Dyrektorów Instytutów, upływa 7 lutego 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy konspekt (spis treści) projektowanej książki oraz Klauzulę informacyjną podpisaną przez wszystkich autorów/redaktorów publikacji.

 

Wniosek wydawniczy

Klauzula informacyjna