Book Cover: Janusz Iskra, Jarosław Gasilewski, Michał Szepelawy, Justyna Wesołowska - Czasowe i przestrzenne parametry biegu przez płotki a budowa ciała i przygotowanie motoryczne młodzieży
Janusz Iskra, Jarosław Gasilewski, Michał Szepelawy, Justyna Wesołowska - Czasowe i przestrzenne parametry biegu przez płotki a budowa ciała i przygotowanie motoryczne młodzieży
Book Cover: Jarosław Cholewa, Marcin Kunicki, Joanna Cholewa - Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna
Jarosław Cholewa, Marcin Kunicki, Joanna Cholewa - Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna
Book Cover: Red. nauk Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego). Wyd 2. uzupełnione
Red. nauk Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego). Wyd 2. uzupełnione
Book Cover: Red. nauk Małgorzata Durzewska, Henryk A. Kretek - Obywatel w aspekcie fenomenologicznym
Red. nauk Małgorzata Durzewska, Henryk A. Kretek - Obywatel w aspekcie fenomenologicznym
Book Cover: Red. nauk. Adam Musioł - Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Perspektywa pedagogiczna
Red. nauk. Adam Musioł - Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Perspektywa pedagogiczna
Book Cover: Red. nauk. Andrzej Kracher, Rafał Riedel - Demokracja medialna – źródła władzy
Red. nauk. Andrzej Kracher, Rafał Riedel - Demokracja medialna – źródła władzy
Book Cover: Red. nauk. Beata Fedyn - Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy
Red. nauk. Beata Fedyn - Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy
Book Cover: Red. nauk. Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk - Obraz i dylematy zawodu nauczyciela
Red. nauk. Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk - Obraz i dylematy zawodu nauczyciela
Book Cover: Red. nauk. Beata Fedyn, Jerzy Pośpiech, Michał Szepelawy - Człowiek w świecie natury i kultury
Red. nauk. Beata Fedyn, Jerzy Pośpiech, Michał Szepelawy - Człowiek w świecie natury i kultury
Book Cover: Red. nauk. Bronisław Kodzis, Maria Giej - Słowianie na emigracji. Literatura-kultura-język
Red. nauk. Bronisław Kodzis, Maria Giej - Słowianie na emigracji. Literatura-kultura-język
Book Cover: Red. nauk. Daniel Vogel - Margins and peripheries. Studies in culture and language
Red. nauk. Daniel Vogel - Margins and peripheries. Studies in culture and language
Book Cover: Red. nauk. Dariusz Chojecki, Ewa Pierzchała, Joanna Wróblewska-Jachna - Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych
Red. nauk. Dariusz Chojecki, Ewa Pierzchała, Joanna Wróblewska-Jachna - Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych
Book Cover: Red. nauk. Dariusz Michta - Wybrane zagadnienia prawa spółek: praca zbiorowa
Red. nauk. Dariusz Michta - Wybrane zagadnienia prawa spółek: praca zbiorowa
Book Cover: Red. nauk. Gabriela Kapica - Edukacja do współbycia i współdziałania
Red. nauk. Gabriela Kapica - Edukacja do współbycia i współdziałania
Book Cover: Red. nauk. Gabriela Kapica, Iwona Konopnicka, Gabriela Kryk, Kornelia Solich - Dzieciństwo czyni człowieka. Wybrane zagadnienia edukacji elementarnej
Red. nauk. Gabriela Kapica, Iwona Konopnicka, Gabriela Kryk, Kornelia Solich - Dzieciństwo czyni człowieka. Wybrane zagadnienia edukacji elementarnej
Book Cover: Red. nauk. Gabriela Kryk, Jolanta Gabzdyl, Renata Stefańska-Klar - Wybrane konteksty edukacji dzieci  i młodzieży
Red. nauk. Gabriela Kryk, Jolanta Gabzdyl, Renata Stefańska-Klar - Wybrane konteksty edukacji dzieci i młodzieży
Book Cover: Red. nauk. Gabriela Kryk, Kornelia Solich, Iwona Konopnicka - Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka
Red. nauk. Gabriela Kryk, Kornelia Solich, Iwona Konopnicka - Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka
Book Cover: Red. nauk. Gabriela Kryk, Michał Szepelawy - Edukacyjne dylematy dzieciństwa
Red. nauk. Gabriela Kryk, Michał Szepelawy - Edukacyjne dylematy dzieciństwa
Book Cover: Red. nauk. Henryk A. Kretek - Implementacja idei europejskiego zielonego ładu na bazie społecznej gospodarki rynkowej determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju
Red. nauk. Henryk A. Kretek - Implementacja idei europejskiego zielonego ładu na bazie społecznej gospodarki rynkowej determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju
Book Cover: Red. nauk. Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój - Sustainable development - Debiut naukowy 2018. T.10
Red. nauk. Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój - Sustainable development - Debiut naukowy 2018. T.10
Book Cover: Red. nauk. Henryk Kretek, Rafał Riedel - Etyka a polityka
Red. nauk. Henryk Kretek, Rafał Riedel - Etyka a polityka
Book Cover: Red. nauk. Ilona Gembalczyk, Beata Fedyn - Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy
Red. nauk. Ilona Gembalczyk, Beata Fedyn - Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy
Book Cover: Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój - Sustainable development - Debiut naukowy 2017
Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój - Sustainable development - Debiut naukowy 2017
Book Cover: Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2015
Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2015
Book Cover: Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Sustainable development. Debiut naukowy 2016
Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Sustainable development. Debiut naukowy 2016
Book Cover: Red. nauk. Jarosław Cholewa, Ivan Uher, Marcin Kunicki, Joanna Cholewa - Physical Activity and Functional Efficiency in Sport and Recreation
Red. nauk. Jarosław Cholewa, Ivan Uher, Marcin Kunicki, Joanna Cholewa - Physical Activity and Functional Efficiency in Sport and Recreation
Book Cover: Red. nauk. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Prawo organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego). Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
Red. nauk. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Prawo organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego). Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku
Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku
Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem
Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem
Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania
Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania
Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T.1
Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T.1
Book Cover: Red. nauk. Lidia Zacharko - Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej
Red. nauk. Lidia Zacharko - Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej
Book Cover: Red. nauk. Mieczysław Balowski - Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Red. nauk. Mieczysław Balowski - Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Book Cover: Red. nauk. Paweł F. Nowak, Aleksandra M. Rogowska - Promocja zdrowia w środowisku szkolnym
Red. nauk. Paweł F. Nowak, Aleksandra M. Rogowska - Promocja zdrowia w środowisku szkolnym
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2011
Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2011
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2012
Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2012
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013
Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2014
Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2014
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010
Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Rajmund Morawski - Organizacje społeczne wobec problemów społecznych
Red. nauk. Teresa Jemczura, Rajmund Morawski - Organizacje społeczne wobec problemów społecznych