Book Cover: Henryk Zubel - Myślenie projektowe. Ogólne uwarunkowania konceptu w procesie projektowania architektonicznego
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-96-6
Pages: 134

Myślenie Projektowe (Design Thinking) jest pojęciem ogólnym, określającym specyficzną aktywność człowieka, zmierzającą do twórczego definiowania problemu i jego rozwiązywania. Projektowanie architektoniczne ze swej istoty realizuje to zadanie. Jest procesem o charakterze poznawczym i kreacyjnym. Warunkiem twórczego projektowania jest spełnienie kryteriów nowatorstwa i
rozpoznawalnych wartości w projekcie. Celem projektowania jest badanie rzeczywistości dla wykreowania nowego sposobu realizacji pożądanych zmian. Z metodologicznego punktu widzenia w procesie tym można wyodrębnić etapy i fazy powstawania projektu. Rozumienie istoty tych działań ma znaczenie heurystyczne, dające projektantowi możliwość świadomej kontroli procesu twórczego, rozwiązywania problemów projektowych. Kluczowym etapem procesu projektowego jest etap koncypowania,
prowadzący do powstania konceptu (idei projektu). Sprawdzonym i użytecznym narzędziem jego zapisu jest diagram. Wiedza na temat psychologii twórczości oraz metodologii procesu projektowania powinny być elementem podstaw wykształcenia każdego
architekta. (Streszczenie)