Book Cover: Patrycja Nosiadek - Tożsamość jednostki a proces asymilacji w tekstach autobiograficznych emigrantów pochodzenia polskiego w Stanach Zjednoczonych. Nadzieje, rozterki, powroty fali lat sześćdziesiątych
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-98-0
Pages: 214

Temat, jaki podejmuje Autorka, dotyczy procesu asymilacji oraz problemów z własną tożsamością emigrantów, którzy opuścili Polskę w latach sześćdziesiątych XX wieku, udając się do Stanów Zjednoczonych. W swoich badaniach skoncentrowałam się na dostępnych relacjach, będących świadectwem ich rozterek, fascynacji, czy też nieustannej konfrontacji z rzeczywistością, które składały się na życiowe doświadczania tej grupy. W ten sposób opracowanie [...] jest owocem pogłębionej refleksji nad problemem zdolności człowieka do funkcjonowania w nowych warunkach. Kwestie przystosowania się emigrantów analizowane są przy tym w oparciu o doświadczenia osób reprezentujących środowiska pisarzy, filmowców, poetów, felietonistów, a zatem osób posiadających umiejętność analizy otaczającej ich rzeczywistość. Dzięki temu jesteśmy w stanie podczas lektury fragmentów wyjętych z ich tekstów, uzupełnionych o komentarz naukowy, śledzić z zaangażowaniem proponowaną rekonstrukcję zarówno dynamiki, jak i skutków wyborów dokonywanych w zderzeniu z obcą rzeczywistością. Przedstawiony emigrant nie tylko jak każdy inny przeżywa rozterki, sukcesy i porażki, ale także potrafi dokonać świadomej autorefleksji i mówić o swoich najgłębszych i bardzo bolesnych dylematach. Jednocześnie uzewnętrzniony dialog z samym sobą jest dla niego pewnego rodzaju oczyszczeniem, dającym mu możliwość, by na nowo spojrzeć na swoje życie i zrewidować jego ocenę, a to z kolei pozwala mu na zdystansowanie się i podjęcie nowych działań w odmiennym kontekście przeszłości, ale dopiero po dokonaniu jej dekonstrukcji pozytywnej. Te dwa aspekty - przyjęta przez Autorkę książki metoda badawcza oraz wybór grupy emigrantów, których tożsamości są analizowane, stanowią o  wartości podanego do druku tekstu. Ten słuszny i metodologicznie uprawomocniony dobór właścicieli interesujących Autorkę tożsamości, a zatem polskich intelektualistów, którzy wyjechali z Polski nie „za chlebem", jak poprzednie fale emigrantów w końcu XIX i na początku XX wieku lub z powodów politycznych, jak na przykład emigranci powojenni i Solidarnościowi, ale z potrzeby poszukiwania wolności twórczej i możliwości samorealizacji, pozwolił na wprowadzenie do nauki nowych informacji oraz propozycji dotyczących analizy teorii tekstu literackiego. (Z recenzji)