Book Cover: Artur Matkowski - Sport a język współczesnego polskiego dyskursu społecznego
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-46-1

Sport jako wielka metafora dzisiejszego dyskursu polskiego poprzedzony jest wprowadzeniem i bardzo ważnymi, wnikliwymi rozdziałami zatytułowanymi Pojęcie sportu w rodzinie pojęć pokrewnych oraz Jednostki języka sportu a leksykografia; wieńczy go zakończenie i bibliografia. W tych wszystkich fragmentach ujawnia się niezwykły format intelektualny autora, jego oczytanie, erudycja, umiejętność selekcji dokonanej spośród wielu ustaleń teoretycznych odnoszących się do takiego czy innego zjawiska, precyzja poszczególnych wywodów, wreszcie - trafność i niepodważalność wniosków, skonstruowanych na podstawie obfitego materiału przykładowego i zasługujących na najwyższy szacunek przemyśleń. Chciałbym z ogromną satysfakcją i pełną odpowiedzialnością za słowo powiedzieć, że uznaję recenzowaną pracę za dzieło wybitne i niewymagające jakichkolwiek przeróbek czy poprawek. Już dawno nie miałem do czynienia z tekstem, który sprawiłby mi tyle poznawczej radości! (Z recenzji)