Book Cover: Red. nauk. Adam Musioł - Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Perspektywa pedagogiczna
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-32-4
Pages: 223

Praca ma charakter międzynarodowy, zamieszczone w niej artykuły są autorstwa wielu naukowców w dziedzinie psychologii i pedagogiki, reprezentujących uniwersytetu i uczelnie wyższe Polski, Białorusi, Czech, Estonii, Ukrainy, Rosji i Słowacji. Stanowi zatem pretekst do interesującej i ważniej wymiany myśli nad jednymi z najważniejszych zagadnień, skupiających uwagę badaczy i praktyków życia społecznego na całym świecie - zagadnienia społecznych i indywidualnych uwarunkowań jakości ludzkiego życia. Należy podkreślić, że większość prezentowanych w tej książce prac ma charakter empiryczny, wnoszący niezwykle ciekawy materiał badawczy do rozważań nad dwustronną rolą komunikacji i psychospołecznego dobrostanu dzieci i dorosłych w kontekście problemów egzystencji, rozwoju i wychowania, edukacji i samodoskonalenia się, jak również w obszarach niedoborów i dysfunkcji. (Z recenzji)