Book Cover: Adam Musioł - Technologie informacyjno – komunikacyjne w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-05-8
Pages: 144

Publikacja jest rozpoznaniem uwarunkowań wykorzystywania przez nauczycieli technologii komputerowych w procesie dydaktycznym, w tym usystematyzowaniem poglądów o funkcjonowaniu i przenikaniu technologii informacyjnych do przedmiotów ogólnokształcących w edukacji. Analiza przedstawionych szeroko obszarów badawczych, główna problematyka badań empirycznych oraz ich dyskusja ilościowo-jakościowa osadzona jest mocno w obszarze nauk o wychowaniu, a dokładnie w obszarze technologii kształcenia (Z recenzji).