Book Cover: Adam Musioł - Uwarunkowania wykorzystywania przez nauczycieli technologii informacyjnej
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-04-1
Pages: 128

Publikacja jest rozpoznaniem uwarunkowań wykorzystywania przez nauczycieli technologii komputerowych w procesie dydaktycznym, w tym usystematyzowaniem poglądów o funkcjonowaniu i przenikaniu technologii informacyjnych do przedmiotów ogólnokształcących w edukacji. Analiza przedstawionych szeroko obszarów badawczych, główna problematyka badań empirycznych oraz ich dyskusja ilościowo-jakościowa osadzona jest mocno w obszarze nauk o wychowaniu, a dokładnie w obszarze technologii kształcenia (Z recenzji).