Book Cover: Red. nauk. Bronisław Kodzis, Maria Giej - Słowianie na emigracji. Literatura-kultura-język
Editions:Oprawa twarda
ISBN: 978-83-60730-86-7
Pages: 574

Zamieszczone w tomie artykuły, napisane w przeważającej większości przez polskich emigrantologów, a także przez slawistów z Rosji, Białorusi, Czech, Niemiec, Turcji i Włoch, obejmują  niezwykle szeroki wachlarz zagadnień i zjawisk badawczych, skupionych wokół różnych obszarów i form  aktywności intelektualno-duchowej Słowian na obczyźnie: charakteryzują ich myśl religijno-filozoficzną i poglądy polityczne, życie literackie i kulturalne, działalność artystyczną, edytorską i oświatową, a przede wszystkim dorobek piśmiennictwa, twórczość odrębnych literatów lub ich dzieła, wprowadzając w obieg naukowy szereg istotnych uściśleń, nieznanych dotąd faktów i zjawisk oraz wartościowych innowacyjnych ujęć. (Z recenzji)