Book Cover: Red. nauk. Beata Fedyn, Jerzy Pośpiech, Michał Szepelawy - Człowiek w świecie natury i kultury
Editions:Oprawa miękka
ISBN: ISBN 978-83-60730-33-1
Pages: 342

Książka przygotowana została z okazji podwójnego jubileuszu osobistego i zawodowego prof. dr hab. Mariana Kapicy – wybitnego pedagoga zdrowia, humanisty. Autorzy to przyjaciele, uczniowie, współpracownicy w Polsce i Czechach, doceniające wkład prof. M. Kapicy w rozwój pedagogiki zdrowia i wychowania zdrowotnego. Publikacja jest spotkaniem przedstawicieli nauk przyrodniczych, humanistycznych i nauk o kulturze fizycznej, a ogniwami je łączącymi jest zdrowie człowieka, jego wychowanie i kształcenie. W części pierwszej „Na pograniczu natury i kultury” refleksji filozoficznej prezentującej złożoność i sprzeczność pojęć oraz koncepcji używanych w teorii i praktyce tych nauk, towarzyszą rozważania dotyczące życia społecznego, miejsca zdrowia w systemach społecznych i w systemie wartości młodzieży, problemów opieki nad chorymi seniorami, a także wyniki badań  dotyczących rozwoju fizycznego, sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży. Część druga „W świecie humanistycznej edukacji” zawiera interesujące prace dotyczące różnorodnych aspektów kształcenia, w tym twórczego działania, współpracy, przygotowania do życia w uczącym się społeczeństwie, globalizującym się świecie, do bycia Europejczykiem (homo europeaus). W części trzeciej „W kręgu śląskiej kultury„ zamieszczono głównie prace dotyczące historii szkolnictwa na Śląsku. (Z recenzji)