Book Cover: Red. nauk. Beata Fedyn - Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-10-2
Pages: 128

Współcześnie ważnym, wydobywanym na światło dzienne zagadnieniem jest pogranicze. Staje się ono przestrzenią edukacyjnego dialogu, terenem otwartym dla spotkań z innością. Rzut oka na tytuły pomieszczonych w książce rozpraw orientuje, o co tu idzie. Mamy oto do czynienia z pograniczem dwóch światów  świata natury i świata kultury. To, co zrodziło się w punkcie stycznym tych dwóch, merytorycznie do siebie nie przystających dziedzin wiedzy jest pedagogika zdrowia, dyscyplina dobrze obecna w polskiej pedagogice. Większość prac pomieszczonych w książce ciąży ku tej właśnie dziedzinie, której praktycznym odniesieniem jest wychowanie do zdrowia i nauczanie zdrowia. Nie oznacza to, że inne prace usytuowane są poza granicą demarkacyjną tych dwóch światów. Rozstrzygającym w tym względzie jest istota tworzywa wiążącego książkę w zwartą całość. Jest nim życie i zdrowie człowieka, zasoby zdrowia, ale i wyczerpywanie się ich. Tu właśnie autorzy rozpraw odnajdują liczne odniesienia od chorób począwszy, poprzez paradygmaty trójzdrowia, po ludzki behawior; od ledwo dotkniętej ludzkiej cielesności po pedagogiczną próbę rekonstrukcji cech osobowości. Czyni to książkę rzeczowo bogatą, zaś odniesienia pedagogiczne rozpoznajemy jako wielorako złożone, a jednocześnie otwarte. Bo takimi są właśnie zdarzenia pedagogiczne epizodyczne, i intencjonalne. (Z recenzji)