Book Cover: Błażej Sitko, Igor Ryguła, Marcin Kunicki - Determinanty sukcesu sportowego młodych piłkarzy nożnych
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-947623-5-3
Pages: 141

Problem kierowania procesem treningowym jest wyjątkowo złożony i posiada wiele aspektów wymagających wyjaśnienia. Rywalizacja sportowa w obecnych uwarunkowaniach wymaga logicznie zaprogramowanego procesu szkoleniowego opartego na najnowszych odkryciach naukowych, zdobyczach techniki i doświadczeniach szkoleniowców. Dzięki nowoczesnej technologii treningu sportowego coraz więcej wiemy o potencjalnych możliwościach sportowca, jego procesach adaptacyjnych pod wpływem określonego obciążenia. Kształtowanie mistrzostwa sportowego w piłce nożnej ze względu na zakres oddziaływań budzi coraz większe zainteresowania badawcze wielu naukowców. Przykładem takich rozważań jest publikacja Błażeja Sitko, Igora Ryguły, Marcina Kunickiego. Według Autorów współczesną piłkę nożną charakteryzuje totalny pressing i zawężanie pola gry. Coraz częściej zespoły atakują przeciwnika już w momencie wyprowadzania piłki przez obrońców. W związku z tym zwiększa się szybkość działań techniczno-taktycznych przy bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem oraz wymagania związane z przygotowaniem fizycznym i psychicznym. Jak pokazuje praktyka i aktualnie badania naukowe, osiągnięcie wyniku sportowego na bardzo wysokim poziomie w grach zespołowych wymaga szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy o zdolnościach motorycznych, cechach budowy somatycznej, rozwoju fizycznym, możliwościach wysiłkowych czy też cechach psychicznych. Określenie wartości diagnostycznej wybranych kryteriów selekcyjnych 15-letnich piłkarzy nożnych, ujmując je w ramy strukturalnie poparte dogłębną analizą jest kierunkiem aktualnym i stwierdzającym przesłanki do doskonalenia procesu treningowego. Autorzy chcą udowodnić które zmienne są najbardziej informatywne w diagnostyce procesu treningowego. Realizują to za pomocą ciekawych analiz statystycznych Problem jest oryginalny i zmierzający do poszukiwania nowych rozwiązań w obecnej piłce nożnej. (Z recenzji)