Book Cover: Bogdan Wysogląd - Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978083-951494-4-3
Pages: 83

Skrypt uczelniany poświęcony jest zastosowaniu programu Autodesk lnventor do wspomagania prac projektowych w zakresie obliczeń inżynierskich. Skrypt stanowi pomoc do zajęć projektowych z przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn oraz może być wykorzystany przy realizacji zajęć laboratoryjnych. Omówiono zagadnienia dotyczące obliczań geometrii zazębień i weryfikacji wytrzymałościowej kół zębatych, obliczaniu wałów maszyn, weryfikacji trwałości łożysk tocznych oraz połączeń wpustowych, z zastosowaniem wbudowanych w program narzędzi (kreatorów). W poszczególnych rozdziałach zawarto zwięzły opis poruszanych zagadnień, opisano wykorzystywane w obliczeniach pojęcia i wzory oraz modele obliczeniowe. Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków inżynierskich takich jak mechanika i budowa maszyn, robotyka i automatyka, inżynieria produkcji lub mechatronika.