Book Cover: Daniel Vogel - Historia a postkolonializm. Pisanie historii narodowej i jej obecność w krytyce i literaturze postkolonialnej
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-926152-4-8
Pages: 266

Niniejsza praca, będąca efektem kilkuletnich badań, ma przede wszystkim na celu przybliżenie problematyki dotyczącej roli, jaką odgrywają historia i literatura w procesie kształtowania się tożsamości narodowej krajów przechodzących proces postkolonialnej transformacji. Studia nad postkolonializmem są w większości przypadków interdyscyplinarne, wzbogacając nie tylko literatury narodowe, ale także takie dyscypliny naukowe, jak antropologia, kulturoznawstwo, filozofia czy historia. (Ze wstępu)

Published:
Publisher: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Editors:
Genres:
Tags: