Book Cover: Dariusz Michta - Zrozumieć weksle. Podręcznik prawa wekslowego nie tylko dla studentów
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-947623-8-4
Pages: 87

Weksle i czeki odegrały nieocenioną rolę w kształtowaniu i rozwoju rynku finansowego zarówno krajowego jak i międzynarodowego w XIX i XX wieku. Ich żywiołowy obrót wynikał z braku ilościowego pieniądza w systemie gold i gold exchange standard stąd powiększały płynność w obrocie gospodarczym. Stanowią w kontekście roli jaką odegrały, porównywalny instrument z akcjami i obligacjami a współcześnie z instrumentami pochodnymi. Ich funkcjonowanie regulowało prawo (wekslowe i czekowe) dostosowując się (wprawdzie z opóźnieniem) do nowych wyzwań rynkowych. Autor mając świadomość ich roli przywołuje (nawet w formie nieco żartobliwej) w poszczególnych rozdziałach ewolucję materialną i formalno-prawną tego instrumentu prawa obrotu gospodarczego i prawa cywilnego (a także handlowego). Robi to bardzo kompetentnie i w dostępnej formie, co przy skomplikowanej tematyce ekonomiczno-gospodarczej jest niezbędne. Szereg podręczników akademickich zawierających rozdziały w podręcznikach (np. z ekonomii) czy monografie prawnicze poświęcone tej problematyce „grzeszą" zawiłością co przekłada się na stopień percepcji u Czytelnika. Ta książka (słusznie rozszerzająca krąg odbiorców nie tylko do studentów ) napisana jest bardzo przystępnie nie tracąc niczego z jakości merytorycznej co wróży jej także sukces komercyjny.

Poszczególne rozdziały wskazują na aktualne zagadnienia cywilnoprawne oraz ścisły związek prawa wekslowego z prawem bankowym i instytucjami finansowymi a szczególnie obrotem bankowym. Warto podkreślić, że obrót czekowy (podobnie jak walutowy czy derywatów ) ma charakter globalny i w pewnych tradycyjnych branżach (prawo kupieckie czyli lex mercatoria, morskie itp.) jego rola jest znacznie szersza niż tylko w ujęciu krajowym. Pomimo prywatnoprawnego charakteru weksli muszą one podlegać ścisłej kontroli instytucji nadzorczych zarówno korporacyjnych jak i państwowych, a także międzynarodowych. Wykorzystanie ich niezgodne z przeznaczeniem czy fałszowanie traktowane jest analogicznie jak przestępstwa w obrocie pieniężnym. Obok kwestii merytorycznych ważną częścią publikacji jest zebrana literatura dotycząca weksli oraz tekst ustawy prawo wekslowe co umożliwia zwłaszcza chcącym poznać od strony formalnej obrót wekslowy i jego współczesny wymiar percepcję całokształtu zagadnienia. Także Diagramy (czyli powtórka) to zwłaszcza dla studentów (przed egzaminem) doskonała pomoc dydaktyczna. Tak kompetentnie zaprezentowana wiedza prawna i finansowa z pewnością zaprocentuje u Absolwentów praktycznym jej zastosowaniem. (Z recenzji)