Book Cover: Ewa Gieroń-Czepczor - A Corpus-Based Cognitive-Semantic Analysis of the Primary Basic Colour Terms in English and Polish
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-57-7

Niniejsza publikacja jest bardzo udanym wkładem w badaniach porównawczych. Zebranie tak dużego materiału badawczego wymagało ciężkiej pracy, a analizy kognitywne i ich klasyfikacja pomysłowości badacza języka. Na pierwszy rzut oka, temat mógłby się wydawać dosyć łatwy – jedynie sześć kolorów do omówienia, lecz autorka dowiodła jak wiele można uzyskać z pozornie wąskiego zagadnienia przy dogłębnej wnikliwości. Dysertacja ta stanowi wkład w dziedzinie językoznawstwa ogólnego, metodologii tego typu badań, jak i wiedzy o różnicach między obrazem świata z perspektywy angielskiej i polskiej. (Z recenzji)