Book Cover: Estera Jasita - Literatura jako okno na świat. Monografia Wolfganga Bittnera
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-951494-3-6
Pages: 232

Autorka, podejmując się opracowania monografii Wolfganga Bittnera, stanęła przed trudnym zadaniem, bowiem jego twórczość jest niezwykle różnorodna. Są to nie tylko powieści i opowiadania, lecz także utwory poetyckie, dramaty, eseje, satyry i komentarze, publicystyka, a nawet pozycje popularnonaukowe. Interesującą stroną twórczości Bittnera jest fakt, że jest ona skierowana do wszystkich grup wiekowych: od najmłodszych, poprzez młodzież do dorosłych. Należy podkreślić, że z postawionego sobie zadania wywiązała się Autorka znakomicie. Tradycyjnie – i słusznie – zaprezentowała najpierw pisarza, koleje jego życia począwszy od dzieciństwa na Górnym Śląsku, następnie przeżycia roku 1945 i niezwykle trudnych lat powojennych w Niemczech. Autorce udało się dobrze uchwycić i opisać, jak wielki wpływ na osobowość i następnie twórczość Bittnera miał fakt przymusowego opuszczenia
ojczyzny, życie w nowym środowisku nieznającym i nierozumiejącym historii Górnego Śląska, skąd autor i jego rodzina pochodzili. (Z recenzji)