Book Cover: Red. nauk. Grażyna Balowska, Milada Čadská - Sociokulturní kompetence ve výuce cizího jazyka a společný evropský referenční ramec. Kompetencje socjokulturowe w nauczaniu języka  obcego a europejski system oceny  kształcenia językowego
Editions:Oprawa miękka (Czech)
ISBN: 978-83-60730-20-1
Pages: 282

Zagadnieniem łączącym serię jest nauczanie (i ewaluacja znajomości) języków obcych zgodnie z wytycznymi i duchem europejskiej polityki językowej. Tym razem autorzy referatów zwrócili uwagę na kompetencję socjokulturową (jako wiedzę i umiejętności niezbędne do opanowania i używania języka w różnych sytuacjach komunikacji społecznej) i na jej miejsce w nauczaniu (i ocenie znajomości) języka obcego. (Ze wstępu)

Published:
Publisher: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Editors:
Genres:
Tags: