Book Cover: Red. nauk. Gabriela Kapica - Edukacja do współbycia i współdziałania
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-43-0
Pages: 151

Podniesiony przez Autorów problem wychowania społecznego młodych ludzi jest szczególnie istotny, ale zaniedbany we współczesnych dyskusjach o kształt przyszłej edukacji młodego pokolenia. Celem publikacji jest wypełnienie luki w zakresie problemów związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego „jako kluczowego elementu kapitału społecznego”. Inspiracją do przedstawienia zagadnienia kształtowania postaw obywatelskich w różnych sferach życia ucznia były raporty z badań Janusza Czaplickiego i Tomasza Panka pt. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków (2005, 2007, 2009) (...). Prezentowane opracowania Tomu podkreślają ważność edukacji społecznej i obywatelskiej młodych ludzi w XXI wieku. Główne problemy, które one poruszają, to: homo cooperativus - wizja człowieka współdziałającego, kształtowanie kompetencji kooperatywnych, teoretyczne ujęcie zagadnień współbycia i współdziałania, kształtowanie u dzieci i młodzieży kompetencji w zakresie współdziałania w różnych przestrzeniach edukacyjnych. Publikacja jest skierowana do pedagogów, jak i do osób, które zajmują się problemami wychowania młodych ludzi i jest im szczególnie bliska problematyka współbycia oraz współdziałania we współczesnym zglobalizowanym świecie. Są to zagadnienia ważne we współczesnej pedagogice, wiążą się z problematyką kształtowania tożsamości osobowej i kulturowej młodego pokolenia. (Z recenzji)