Book Cover: Red. nauk. Gabriela Kryk, Michał Szepelawy - Edukacyjne dylematy dzieciństwa
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-55-3
Pages: 290

Zarysowane przez Autorów teoretyczne koncepcje, punkty widzenia, wspierane niejednokrotnie interesującym podejściem badawczym to z pewnością mocny atut przygotowywanej książki. Niewątpliwie bowiem praca jako całość ma walor teoriopoznawczy i wnosi określony wkład zarówno do nauk pedagogicznych, jak i w rozwój subdyscyplin zajmujących się zmianą dotychczasowych strategii edukacyjnych, co może przyczynić się do poszerzenia ich perspektywy badawczej. Jak się wydaje, praca posiada też duże znaczenie aplikacyjne. Wyniki zaprezentowanych badań, często ujęte w formie interesujących wniosków, mogą być z powodzeniem zastosowane w praktyce edukacyjnej małych dzieci. Propozycje metodyczne mogą służyć do modyfikowania i unowocześniania pracy przedszkola i szkoły. Niektóre wnioski mogą stać się impulsem do poszukiwań nowych, lepszych rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju dziecka i przygotowania go do życia w przyszłości. Podejmowane przez Autorów zagadnienia sprawiają, że praca w dużym stopniu ma oryginalny charakter. Niektóre z przedstawionych problemów rzadko stają się przedmiotem badań czy refleksji. (Z recenzji)