Book Cover: Red. nauk. Ilona Gembalczyk, Beata Fedyn - Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-73-7
Pages: 264

Problematyka edukacji zdrowotnej jest ciągle przedmiotem rozważań w przestrzeni wielu dyscyplin naukowych, ale ciągle z trudem utrzymuje należne jej miejsce, na gruncie pedagogiki. Zwolennicy idei pedagogiki zdrowia już wielopokoleniowo „walczą” o jej status. Recenzowana praca wpisuje się w ten nurt opracowań naukowych i prac badawczych pedagogiki zdrowia. (…) uzupełnia pewną lukę poznawczą, ale też praktyczną dotyczącą polskiej rzeczywistości edukacyjnej młodego pokolenia w odniesieniu do ich zdrowia w świetle procesu globalizacji. Zamysł (…) ukazania edukacji zdrowotnej na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej oraz wielości jej zagadnień zasługuje na uznanie. Niniejsza publikacja z pewnością przyczyni się do gruntowania miejsca edukacji zdrowotnej w rzeczywistości szkolnej a tym samym w przestrzeni pedagogicznej. Najwyższą rekomendacją publikacji jest „słowo” pedagoga-lekarza-historyka, wielkiego uczonego, znawcy tej problematyki w polskiej historii prof. zw. dr hab. Macieja Demela dr h.c. Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.