Book Cover: Ilona Gembalczyk - Edukacyjne aspekty promowania zdrowia  w środowisku lokalnym
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-41-6
Pages: 172

Publikacja jest oryginalna, a przedstawiona w niej problematyka badawcza jest aktualna i odpowiada współczesnym wymaganiom w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia, a także badań nad wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zdrowie jednostek i populacji. Jej część teoretyczna, wyniki badań oraz wnioski i sugestie z zaleceniami mogą w praktyce służyć specjalistom zajmującym się tą problematyką i szeroko rozumianej opinii publicznej. Niniejsza publikacja może być również wykorzystana przez studentów, którzy mają w programach studiów zajęcia z edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Promocja zdrowia w środowisku lokalnym a co za tym związane odniesienie do zagadnień w tym zakresie na terenie raciborszczyzny jest niewątpliwie oryginalnym działaniem Autorki. Praca zawiera nowatorskie spojrzenie na problem zdrowia wybranego środowiska w kontekście interdyscyplinarnego podejścia do tego zagadnienia opartego na wieloczynnikowych uwarunkowaniach stanu zdrowia człowieka. Wnosi ona istotne wartości do edukacji zdrowotnej jako podstawowego elementu utrzymania zdrowia środowisk lokalnych. Jest to próba włączenia się Autorki do dyskusji nad problemami kultury zdrowotnej, a także działań edukacyjnych ukierunkowanych na utrzymanie i pomnażanie zdrowia realizowanych przez instytucje i organizacje społeczne. Posiada, więc duże – utylitarne – znaczenie do dalszych działań oraz monitoringu zjawisk, które dotyczą przyczyn niepokojących procesów związanych ze zdrowiem człowieka. (Z recenzji)