Book Cover: Jarosław Gasilewski, Michał Szepelawy, Red. nauk. Janusz Iskra - Lekkoatletyka dla instruktorów
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-53-9

Praca jest oryginalna z trzech powodów. Po pierwsze, autorzy wykorzystywali artystów z Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu w przygotowaniu 15 rycin (w tym ciekawych kinogramów) z konkurencji lekkoatletycznych omawianych w kolejnych rozdziałach. Po drugie, w części historycznej autorzy skoncentrowali się na osiągnięciach regionalnych, dotyczących głownie lekkoatletów Raciborza i okolic. Po trzecie, forma książki przypomina po części podręcznik szkolny, zmuszający uczniów (w tym przypadku instruktorów lekkoatletyki) do uzupełnienia przeznaczonych do tego części tekstu. (Z recenzji)