Book Cover: Joanna Korbut - Czeskie i polskie nazewnictwo mody i kosmetyków w XIX wieku
Editions:Oprawa miękka - Pierwsza edycja
ISBN: 83-911312-7-0
Pages: 234

Wzbogacenie rodzimego zasobu leksykalnego o elementy obcych systemów językowych to istotny proces w rozwoju każdego języka. Zapożyczenia przedostawały się również do czeszczyzny od najdawniejszych lat, począwszy od wyrazów łacińskich, germańskich, wyrazów przejmowanych z języka hiszpańskiego (szczególnie  w wieku XVI), francuskiego, terminologii zapożyczonej z języków słowiańskich, a na rozprzestrzeniających się ostatnimi czasy anglicyzmach skończywszy. Dziedziną życia podatną na zapożyczanie zwłaszcza leksemów jest moda, ale także kosmetyki. (Ze wstępu)

Published:
Publisher: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Editors:
Genres:
Tags: