Book Cover: Janusz Nowak - Górnośląskie podania i anegdoty zebrane i spisane przez Romana Masarczyka. Wstęp, opracowanie i komentarz folklorystyczny
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-42-3
Pages: 251

Janusz Nowak, proponując komentarze korzystające z inspiracji antropologii kultury, wniósł ważny wkład w proces odczytania specyfiki śląskiej, ale także udatnie włączył się w budowę nowego sposobu pojmowania udziału kultury regionu w europejskim dziedzictwie. Co więcej, zajął klarowne stanowisko w dyskusji na temat badania folkloru i nowych zadań folklorystyki, podważając wartość „paradygmatu folklorystycznego” na rzecz zamysłu sytuującego się w kręgu współczesnej humanistyki.