Book Cover: Red. nauk. Janusz Nowak - 100-lecie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Raciborzu
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-81-2
Pages: 226

Materiały z konferencji (która odbyła się 17-18 października 2014 r. w PWSZ w Raciborzu) poświęconej różnym wątkom działalności Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na terenie Polski. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" to organizacja, która na Śląsku Opolskim miała już swoje gniazda w 1895 roku, w Raciborskiem rozpoczęła swoją działalność dopiero przed I wojną światową. Wincenty Ogrodziński tak odnotował to wydarzenie: „Wybory na rok 1914 przeprowadzono na Zjeździe Delegatów 15 marca 1914 roku, na którym zjawili się przedstawiciele 15 gniazd. W tym roku powstały trzy nowe gniazda. W lutym 1914 roku powstało gniazdo w Raciborzu, najdalej wysunięte ku południowemu zachodowi, które jako datę założenia podało w roku 1921, dzień 16 lutego 1914 roku, ale musiało to nastąpić wcześniej, skoro wydział okręgowy na posiedzeniu 16 lutego zaleca je do przyjęcia przez Związek. Ponieważ zwykle posiedzenie konstytucyjne zwoływano na niedzielę, przeto prawdopodobnie gniazdo raciborskie założono 15 lutego, jeżeli nie wcześniej tj. 8 lutego. Gniazdo raciborskie należało do XII okręgu Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Ziemia raciborska leżała w południowej części Rejencji Opolskiej. Zamieszkana była przez ludność trzech narodowości: polskiej, czesko-morawskiej i niemieckiej. (Z tekstu)