Book Cover: Jakub Berezowski, Beata Guzak - Realizacja prawa do opieki długoterminowej
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-91-1
Pages: 151

Publikacja pt.„Realizacja prawa do opieki długoterminowej", to przewodnik dla osób zajmujących się opieką długoterminową, czyli pielęgniarek, świadczeniodawców, ale również dla każdej osoby zainteresowanej opieką nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. Jest to jedna z bardzo nielicznych publikacji odnoszących się do aspektów prawnych umieszczenia i pobytu osób przewlekle chorych w opiece długoterminowej. Niekwestionowanym atutem tejże publikacji jest zaprezentowanie praktycznych aspektów odniesienia się do obowiązującego prawa w opiece długoterminowej. Konstrukcja i zawartość merytoryczna opracowania stanowi doskonałe uzupełnienie zagadnień przekazywanych uczestnikom kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek z zakresu opieki prawnej nad osobami niesamodzielnymi. Ponadto jest oczekiwanym materiałem porządkującym aktualny stan wiedzy i prawodawstwa w tym zakresie, przeznaczonym do samodzielnego studiowania w ramach kształcenia ustawicznego. Publikacja ta niewątpliwie stanowi odpowiedź na potrzeby pielęgniarek jak i świadczeniodawców z zakresu opieki długoterminowej. Z pewnością jest to publikacja, która powinna znaleźć się w każdej podręcznej biblioteczce osoby zajmującej się opieką długoterminową. Należy także podkreślić wartość merytoryczną opracowania jako materiału dydaktycznego do prowadzenia kształcenia przedyplomowego studentów kierunku pielęgniarstwo. (Z recenzji)