Book Cover: Jarosław Cholewa, Marcin Kunicki, Joanna Cholewa - Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-947623-9-1
Pages: 146

„Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna" podejmuje istotne, z punktu widzenia kultury fizycznej, zagadnienia aktywności ruchowej człowieka poszukującego walorów zdrowotnych poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej. Publikacja, obok realizacji wspomnianego powyżej celu, jakim jest poszukiwanie relacji pomiędzy aplikowanym obciążeniem wysiłkowym a uzyskiwanym efektem funkcjonalnym, stanowi także cenny przegląd różnorodnych form aktywności ruchowej wraz z informacją na temat możliwych do uzyskania efektów zdrowotnych. Dzięki temu czytelnicy w różnym wieku będą mogli zapoznać się ze specyfiką danej aktywności ruchowej, a tym samym w bardziej świadomy sposób w niej uczestniczyć. (Z recenzji)