Book Cover: Jerzy Nowik - Edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym. Skrypt dla studentów kierunku kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne. Wydanie 2 uzupełnione
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-27-0
Pages: 212

Tego rodzaju skrypt jest od dawna oczekiwany na rynku wydawniczym; oczekiwany jest nie tylko przez studentów edukacji wczesnoszkolnej, ale również przez wykładowców tego przedmiotu oraz nauczycieli czynnych zawodowo. Można go uznać za jeden z nielicznych na naszym rynku podręczników akademickich podstawowego kursu matematyki. Jest to bowiem swoiste kompendium wiedzy, który powinien przyswoić każdy kandydat na nauczyciela klas początkowych. Jego wartość polega nie tylko na tym, że dostarcza informacji, ale poprzez proponowane ćwiczenia zachęca, przymusza niejako studenta do skonfrontowania własnego zasobu wiedzy, własnego myślenia, rozumowania z tym, co charakteryzuje matematyczną edukację wczesnoszkolną. Wydanie 2 poprawione zostało uaktualnione o zmiany programowe w programie kształcenia. (Z recenzji)