Book Cover: Red. nauk. Ksenia Olkusz - Studenckie szkice o literaturze i kulturze popularnej. Prace Koła Naukowego Literaturoznawców Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-68-3
Pages: 127

„Trzon książki stanowią artykuły bardzo młodych badaczy. Zajęli się oni intrygującymi ich problemami, dokładając wszelkich starań, by zanalizować je naukowymi narzędziami. Efekty ich pracy […] ogólnie są […] satysfakcjonujące, zwłaszcza jeśli się uwzględni fakt, że są to studenci, stawiający swoje pierwsze kroki w pracy literaturoznawczej. Docenić zatem należy ich odwagę i zapał do pracy badawczej. Nie jest przy tym zapewne bez znaczenia, że opiekę nad nimi sprawuje dr Ksenia Olkusz, której […] udało […] się, jak można wnioskować z tomu, skutecznie „zarazić” studentów swoją pasją”.

„Tom artykułów i szkiców […] stanowi lekturę ciekawą, co wynika, z oryginalności pomysłów tematycznych, jak też w miarę wysokiego poziomu naukowego poszczególnych ujęć i konstatacji. To także niewątpliwie dowód rzetelności pracy Koła naukowego”. (Z recenzji)