Book Cover: Kornelia Solich - Zabawy komputerowe w procesie alfabetyzacji dzieci
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-76-8
Pages: 156

Istotna teza i efekt poczynań badawczych Autorki sprowadza się do konkluzji, iż zajęcia i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych skutecznie wspomagają stymulowanie procesu nabywania elementarnej umiejętności czytania i pisania. (…) Ciekawe są postulaty przydatne dla praktyki pedagogicznej, będące inspiracją dla nauczycieli do wykorzystania komputera jako jednego z narzędzi dydaktycznych w pracy z dziećmi przedszkolnymi. (…) W recenzowanej pracy zostały podjęte ważne i aktualne dylematy z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Monografia została oparta na rzetelnie przeprowadzonych badaniach i na solidnie zaprojektowanych i zrealizowanych studiach dostępnego piśmiennictwa. Efekty diagnostyczne przeprowadzonych badań mogą stanowić źródło dalszych studiów i stanowić podstawę projektowania działań praktycznych w zakresie wykorzystywania edukacyjnych programów komputerowych we wspomaganiu procesu nauczania i uczenia się. Książka będzie pomocna przy wzbogacaniu repertuaru praktycznych zabiegów służących nabywaniu i doskonaleniu umiejętności czytania i pisania. Okaże się również przydatna zarówno dla nauczycieli doskonalących swoje kompetencje zawodowe, dla kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji jak też dla przedstawicieli nadzoru pedagogicznego. (Z recenzji)