Book Cover: Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska - Sociokulturní složka výuky cizího jazyka a společný evropský referenční rámec
Editions:Oprawa miękka (Czech)
ISBN: 978-83-60730-19-5
Pages: 342

Autorzy omawiają różne aspekty socjokulturowego komponentu nauczania języków obcych - zagadnienia cieszącego się coraz większym zainteresowaniem badawczym. Reprezentują oni w większości uniwersytety i placówki z Republiki Czeskiej,a le także z Polski, Słowacji, Niemiec i Rosji. Różnojęzyczność artykułów podkreśla międzynarodowy charakter prezentowanego zbioru studiów. Autorzy przedstawiają różne aspekty "socjokultury": definiują to pojęcie oraz ustosunkowują się do tzw. kompetencji socjokulturowych jako elementu procesu nauczania języka obcego. (Ze wstępu)

Published:
Publisher: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Editors:
Genres:
Tags: