Book Cover: Marcin Kunicki,  Jarosław Cholewa,  Janusz Lukoszek,  Michał Szepelawy - Pływanie w szkole podstawowej. Program nauczania Nauka, zabawa i sport
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-78-2
Pages: 56

Książka zawiera propozycję programu nauczania pływania dzieci w klasach I-VI. Pierwszy etap obejmuje zapoznanie dzieci ze środowiskiem wodnym, natomiast drugi (klasy IV-VI) przewiduje specjalizację w klasach o profilu pływackim.Pływanie to także dyscyplina sportowa. Zaliczana jest do tak zwanych dyscyplin wczesnych, których systematyczny trening należy rozpocząć już w dzieciństwie. Najczęściej wstępne szkolenia pod kątem sportu pływackiego w postaci nauki pływania, rozpoczyna się w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Aby uprawianie sportu dało spodziewane efekty, potrzebna jest jego właściwa organizacja od strony metodycznej. Przedstawiony program uwzględnia założenia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwanego potocznie podstawą programową. Zgodnie z rozporządzeniem wychowanie fizyczne wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. (Ze wstępu)