Book Cover: Monika Porwoł - Strategies and tactics in specialised translation from English into Polish and from Polish into English
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-44-7
Pages: 204

Publikacja jest opracowaniem z zakresu przekładoznawstwa.  Praca ma zasadniczo charakter empiryczny i zgodnie z tytułem skupia się na analizie strategii i technik wykorzystywanych przez tłumaczy w przekładzie tekstów specjalistycznych.  […] zbudowany w rozprawie model jest spójny i oparty na dużej liczbie danych eksperymentalnych, co pozytywnie kontrastuje z wieloma przytoczonymi w pracy badaniami, które częstokroć bazowały na protokołach głośnego myślenia pojedynczych tłumaczy.  […] rozprawa stanowi interesujący i oryginalny wkład w badania nad psycholingwistycznymi aspektami przekładu i jej wyniki, przynajmniej we fragmentach, z całą pewnością powinny zostać opublikowane. (Z recenzji)