Book Cover: Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska Ústní zkoušky z cizího jazyka a společný evropský referenční rámec Egzamin ustny z języka obcego a europejski  system oceny kształcenia językowego
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 83-60730-01-6
Pages: 206

Autorzy artykułów ukazują szeroką skalę problemów, którymi zajmują się teoretycznie ukierunkowane działy lingwistyki,a które są podstawą rozwoju dyscyplin aplikowanych i bez których nie byłaby możliwa realizacja podstawowego celu europejskiej polityki językowej: wsparcie europejskiego multilingwizmu i wzajemna współpraca między narodami i państwami Europy. Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez podwyższanie jakości nauczania języków obcych (Ze wstępu)

Published:
Publisher: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Editors:
Genres:
Tags: