Book Cover: Paweł Nowak - Trening zdrowotny kobiet w kontekście współczesnego stylu życia
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-13-3
Pages: 96

Przeobrażenia cywilizacyjne, kulturowe w naszym kraju powodują rozliczne zmiany w stylu życia różnych grup społecznych. Obrazem tych zmian jest niniejsza praca. Autor próbuje ukazać motywy, skutki podejmowania systematycznej aktywności ruchowej przez kobiety. Na uwagę zasługuje prezentowana w pracy autorska propozycja treningu zdrowotnego, jego teoretyczne podstawy. (Z recenzji)