Book Cover: Paweł Strózik - Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości Klausa i Eryki Mann
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-22-5
Pages: 208

Z ogromnej ilości publikacji traktujących o biografiach, twórczości oraz innych formach działalności rodzeństwa Eryki i Klausa Mannów autor rozprawy wyselekcjonował bardzo ważne i najnowsze. Kwerendy przeprowadzone w archiwach Klausa Manna w Monachium i innych bibliotekach dowodzą jego dobrej orientacji w materiałach dotyczących przedmiotów badań.

Publikacja jest wyczerpującą i kompetentną syntezą, rzetelnie udokumentowaną i merytorycznie bardzo dobrze opracowaną pracą na temat niemieckiej literatury emigracyjnej lat trzydziestych i czterdziestych ubiegłego stulecia na podstawie życia i twórczości rodzeństwa Klausa i Eryki Mann. Wnosi niewątpliwie dużo nowych elementów do poznania i zrozumienia twórczości pisarzy niemieckojęzycznych na wychodźstwie, Klausa i Eryki Mann, w szerokim kontekście polityczno-społeczno-kulturowym. (Z recenzji)