Book Cover: Radosław Niklewicz - Społeczeństwo a władza na ziemi raciborskiej  w latach 1945-1947
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-16-4
Pages: 262

Do zalet pracy zaliczam ukazanie w niej zarówno tytułowego społeczeństwa jak i władzy, w której stopniowo w 1946 r. zaczęli dominować członkowie PPR, najwcześniej w PUBP, potem w MO. Autorowi też udało się wykazać ewolucję postaw społeczeństwa, które z powodu błędów władzy - systemowych i doraźnych wynaturzeń - zniechęciło się do niej, stąd była ona zdania na działania aparatu przymusu. Zaznaczył też, że w środowisku ludności autochtonicznej proces ten zaowocował wykreowaniem się mniejszości niemieckiej lub sympatiami proczeskimi.

Najistotniejszą część propozycji stanowi obraz relacji zachodzących pomiędzy budowanym od nowa społeczeństwem, a nowymi władzami administracyjnymi oraz politycznymi reprezentującymi siły dążące do budowy państwa według modelu narzuconego w tej części Europy przez Stalina. Podkreślane tu walory pracy osiągnął autor dzięki wykorzystaniu bogatej i różnorodnej bazy żródłowej, nie wykorzystanej przed nim przez wcześniej badających pierwsze powojenne lata nad górną Odrą. (Z recencji)