Book Cover: Red. nauk. Jerzy Pośpiech, Eryk Okoń - Profesor Aleksander Orłowski - życie i dzieło
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-82-9
Pages: 87

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie postaci wybitnego wirtuoza skrzypiec, wspaniałego dyrygenta zespołów muzycznych, doskonałego dydaktyka muzycznego, organizatora życia muzycznego w powojennym Raciborzu oraz żołnierza kampanii wrześniowej i walk podziemia partyzanckiego – profesora Aleksandra Orłowskiego. Ogrom zasług i dokonań Profesora nie doczekał dotychczas pełnej biografii. Przyczynkiem do jej opracowania niech będą wystąpienia autorów niniejszej monografii, uczestników sympozjum popularno-naukowego: „Profesor Aleksander Orłowski - życie i dzieło” zorganizowanego 16.XI.2013r. przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Raciborskiej. W świetle tych wypowiedzi Aleksander Orłowski jawi się nie tylko jako wybitny artysta, ale również jako wyjątkowo ciepły ojciec rodziny i życzliwy powiernik młodych ludzi, którzy zwracali się do Niego ze swoimi problemami. Działalność Profesora w zakresie muzyki była szeroka i różnorodna. Dziełem Jego życia był kierunek muzyczny Studium Nauczycielskiego w Raciborzu. Absolwenci tego kierunku w całej Polsce i poza jej granicami dają świadectwo wysokiego poziomu pracy dydaktycznej Aleksandra Orłowskiego i innych nauczycieli tego kierunku.