Book Cover: Red. nauk. Gabriela Kapica, Iwona Konopnicka, Gabriela Kryk, Kornelia Solich - Dzieciństwo czyni człowieka. Wybrane zagadnienia edukacji elementarnej
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-92-8
Pages: 155

Dzieciństwo jest bardzo ważnym etapem w rozwoju każdego człowieka, rzutującym w dużej mierze na jego późniejsze funkcjonowanie. Od dawna fascynuje filozofów, psychologów, socjologów i pedagogów. Korczakowska wizja dziecka i dzieciństwa, do której nawiązuje tytuł recenzowanej publikacji, wykracza poza ramy pedagogiczne. Korczak upominał się o dziecko i należne mu miejsce we współczesnym świecie. Unikał upraszczających prawidłowości i potocznych prawd. Książka składa się z dwóch części: Pierwsza z nich nosi tytuł Z kart historii. Dotyczy analizy dorobku Zakładu Edukacji Elementarnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, ukazuje funkcjonowanie Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów oraz przedstawia sylwetki naukowców związanych z Raciborzem – doc. dr Franciszka Czecha i dr Jerzego Nowika. Druga część pt. Wybrane zagadnienia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zawiera sześć rozdziałów dotyczących problematyki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wykaz prac z zakresu tej problematyki opublikowanych przez Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu i noty o autorach. (Z recenzji)