Book Cover: Red. nauk. Gabriela Kryk, Kornelia Solich, Iwona Konopnicka - Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-89-8
Pages: 323

Publikacja koncentruje się wokół jednego z najważniejszych wyzwań edukacyjnych XXI wieku: Uczyć się aby żyć wspólnie, uczyć się współżycia z innymi. Redaktorkom tomu udało się zebrać liczne grono autorów dla których ważnym zadaniem edukacji jest promowanie uniwersalnych wartości i zasad mających wpływ na zachowania społeczne takie jak: wolność, odpowiedzialność, suwerenność i partnerstwo, partycypacja, solidarność, sprawiedliwość i twórczość. Zaprezentowane przez nich teksty stanowią ciekawą dyskusję uwzględniającą perspektywę zarówno badaczy polskich i zagranicznych uczelni jak i nauczycieli wszystkich szczebli edukacji. Uwzględnienie obu perspektyw może stanowić inspirację dla dalszej pogłębionej refleksji dotyczącej zarówno teoretycznych jak i praktycznych kontekstów wdrażania dzieci i młodzieży do współbycia oraz współdziałania w różnych przestrzeniach edukacyjnych. (Z recenzji)