Book Cover: Red. nauk. Henryk A. Kretek - Implementacja idei europejskiego zielonego ładu na bazie społecznej gospodarki rynkowej determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju
Editions:PDF
ISBN: 9780-83-951494-9-8 (PDF)
Pages: 208

Dyskurs, odnoszący rzeczywistość do wieloaspektowości zrównoważonego rozwoju, wydaje się nabierać nowego oblicza. Naukowcy wraz z politykami – poddawanymi presji społecznej, zastanawiają się jak zatrzymać destrukcyjne działania człowieka, ograniczające przyszłym pokoleniom możliwości dostępu do zasobów Ziemi. Wydaje się, że wymiana poglądów, szczególnie w gronie tych naukowców czy adeptów miłośników nauki, którzy będą odpowiedzialni za swoją przyszłość i perspektywę dla kolejnych pokoleń, wymaga pogłębienia i poszerzenia zarówno pola, jak i uczestników dyskursu. Stąd ta monografia, która stanowi swoistą platformę wymiany myśli i poglądów (bowiem dochodzi tu do zderzenia marzeń z zastaną rzeczywistością), nabiera szczególnego znaczenia, bowiem pozwala zapoznać się z punktem widzenia autorów poszczególnych części i rozdziałów na zrównoważony rozwój, a w konsekwencji ukazuje kierunki rozwoju nauki. W kolejnych częściach i rozdziałach podjęte zostaną starania, aby wykazać, że pojęcia zrównoważonego rozwoju nie należy odnosić tylko do gospodarki leśnej czy rybołówstwa, jak wskazywał na początku XVIII wieku Hans Carl von Carlowitz, kiedy to uwrażliwiał ludzkość na konieczność odtworzenia pozyskiwanych z natury dóbr (odnosił się do zrównoważonej gospodarki leśnej), ale i do przetwarzanych przez człowieka zasobów. I rzecz dotyczy nie tylko przetwarzania surowców, ale i przeformowania postrzegania idei. W obliczu rabunkowej działalności człowieka i destruktywnego
działania na środowisko, trzeba mieć świadomość korelacji materii i ducha nauki, co pozwoli kolejnym pokoleniom na korzystanie z zasobów pozostawionych im do wykorzystywania przez przodków (Ze wstępu).