Book Cover: Red. nauk. Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój - Sustainable development - Debiut naukowy 2018. T.10
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 97883951494-5-0
Pages: 207

„Debiut naukowy”, będący połączeniem publikacji książkowej z międzynarodową konferencją naukową i stwarzający możliwość promocji zrównoważonego rozwoju, stał się narzędziem służącym do wspierania i promowania młodych naukowców. Dzięki korelacji zakresów obu pojęć, jak i założonych przez organizatorów przedmiotów rozważań, studenci, bądź już absolwenci studiów wszystkich trzech stopni, mogą dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu utorować sobie drogę do kariery naukowej. W projekcie „Debiut naukowy 2018” wzięło udział prawie siedemdziesiąt studentek i studentów oraz absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z trzydziestu sześciu polskich i zagranicznych uczelni (w tym: uniwersytetów, politechnik, akademii, wyższych szkół zawodowych). W przeciągu dziewięciu edycji, uczestnicy reprezentowali 97 wyższych uczelni, głównie z Polski oraz z Ukrainy, Indii, Szkocji czy Słowacji. (Ze wstępu)