Book Cover: Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska - Písemne zkoušky z cizího jazyka a společný evropský referenční rámec
Editions:Oprawa miękka (Czech)
ISBN: 978-83-60730-08-9
Pages: 239

Artykuły zamieszczone posłużą nie tylko dydaktykom języka obcego, glottodydaktykom, ale również językoznawcom. Mogą one być także inspiracją do opracowywania własnego systemu oceniania testów i egzaminów pisemnych, ponieważ w tomie znajdują się teksty ukierunkowane zarówno na tematykę ogólną, teoretyczną, jak również wynikającą z praktycznych doświadczeń; niektóre z nich zawierają także propozycje i omówienie problemów, które należałoby jeszcze przedyskutować. Motywem łączącym wszystkie zamieszczone tutaj prace jest reakcja na Europejski system oceny kształcenia językowego, a szczególnie konieczność dostosowania dotychczasowego systemu oceniania egzaminów z języka obcego do wymogów unijnych, ich standaryzacji z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych instytucji, szkół wyższych czy kursów specjalistycznych. (Ze wstępu)

Published:
Publisher: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Editors:
Genres:
Tags: