Book Cover: Red. nauk. Mieczysław Balowski, Jiří Svoboda - Język i literatura czeska w interakcji Český jazyk a literatura v interakci
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 83-920312-7-X
Pages: 406

Tom składa się z referatów i komunikatów naukowych wygłoszonych na konferencji Język i literatura czeska w interakcji, która odbyła się w 2005 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Niniejszy tom pt. "Język i literatura czeska w interakcji" potwierdza niemalejące zainteresowanie polskich i czeskich badaczy zawarta w nim problematyką, prezentuje rezultaty badań prowadzonych w różnych bohemistycznych ośrodkach akademickich, wzbogacając współczesną bohemistykę naukową o nowe inspirujące metody badawcze. Jest on także bardzo dobrym przykładem współpracy międzynarodowej polskich i czeskich lingwistów oraz literaturoznawców. (Ze wstępu)