Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-77-5
Pages: 396

Organizatorzy określili ramy dla publikacji, które zawierały wytyczne zarówno programowe jak i kryteria ich późniejszej oceny przez Radę Naukową. W regulaminie sprecyzowano jak należy rozumieć zrównoważony rozwój, zostawiając jednocześnie autorom możliwość odejścia od sugerowanych ram, informując zainteresowanych, że zakres pojęcia pozostawia autorom wręcz nieograniczone możliwości interpretacji pojęcia i jego zakresu. Poinformowano zainteresowanych jak będzie pojmowane kryterium naukowości oraz zaznaczono, że Rada Naukowa będzie oceniać wkład intelektualny autora, jego inwencję, sposób omówienia problemu jak i prowadzenie procesu myślowego. Prace nadesłane przez studentów, charakteryzowało zróżnicowane pojmowanie problematyki zrównoważonego rozwoju, co było zgodne z założeniami i oczekiwaniami. W wielu pracach odnotowano zbyt mało odniesień do  zrównoważonego rozwoju, co spowodowało, że prace mimo swej wartości naukowej, nie mogły zostać wyróżnione zamieszczeniem w recenzowanej publikacji. Redakcja naukowa dostrzegła wieloaspektowość traktowania przez studentów tytułowego pojęcia, jak i różnorodność nadesłanych prac, stąd trafne wydaje się pogrupowanie artykułów w rozdziały i podrozdziały, zawierające się w polu takich dziedzin jak: gospodarka, socjologia, prawo czy edukacja. (Z recenzji)