Book Cover: Urszula Kalicińska - Efektywność terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-45-4
Pages: 195

Publikacja poświęcona jest problematyce efektywności pracy terapeutycznej w zakresie czytania i pisania u dzieci prowadzonej w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych i klasach terapeutycznych. Podjęte zagadnienie badawcze jest bardzo ważne ze względów społecznych i dydaktycznych, bowiem wyniki prowadzonych badań pozwalają ocenić skuteczność podejmowanych działań i wypracować wskazania metodyczne dla nauczycieli – terapeutów pedagogicznych. W pewnym sensie pokazują sens i stanowią uzasadnienie wydatkowanych na ten cel pieniędzy. Przede wszystkim jednak pokazują nauczycielom – terapeutom drogę do efektywniejszych działań w zakresie niwelowania specyficznych trudności, jakie mają dzieci w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Są to umiejętności niezwykle ważne dla dziecka, gdyż w znacznym stopniu warunkują jego dalszy rozwój intelektualny i osiąganie dalszego sukcesu w szkole. (Z recenzji)