Czasopisma

Czasopisma Naukowe pwsz w raciborzu 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu wydaje czasopisma naukowe. Czasopisma redagowane są przez zespoły redakcyjne. Redakcje czasopism współpracują z Wydawnictwem PWSZ w Raciborzu w zakresie edycji merytorycznej, edytorskiej i językowej publikacji.  

Państwowa Wyższa Szkoła w Raciborzu wydaje czasopisma informacyjne na temat Uczelni. Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu współpracuje z Działem Promocji w zakresie redakcji, edycji merytorycznej i językowej oraz składu czasopism. Czasopismo informacyjne „Forum” ukazuje się od 2018 r., zastąpiło wydawane w latach 2006-2017 czasopismo „Eunomia. Miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej”

Wydawnictwo upowszechniania dorobek wydawniczy Uczelni w drodze, nie tylko tradycyjnie pojętej dystrybucji, ale i bezpłatnego rozpowszechniania publikacji w postaci egzemplarza obowiązkowego         – publikacje Wydawnictwa otrzymują wszystkie uprawnione do tego Biblioteki zgodnie Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania – Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161.

Czasopisma naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Red. Piotr Mucha

Eunomia.  Zrównoważony Rozwój w Nauce

PWSZ w Raciborzu

Red. Mieczysław Balowski

Studia Filologiczne

PWSZ w Raciborzu Instytut Neofilologii 

Czasopisma naukowe wydawane we współpracy

Red. Jerzy Pośpiech

Journal of Physical Education&Health

Opole University of Technology, University of Balearic Islands, PWSZ w Raciborzu

Czasopismo wydawane we współpracy w latach 2012-2018 

Czasopisma informacyjne o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Forum

Czasopismo informacyjne wydawane od 2018 r.

PWSZ w Raciborzu

Eunomia. Miesięcznik Raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

PWSZ w Raciborzu