Dystrybucja publikacji

Dystrybucja publikacji 

Publikacje Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu można zakupić w punkcie ksero Centrum Druku znajdującym się w budynku głównym PWSZ.

Wydawnictwo prowadzi również odpłatną dystrybucję za pośrednictwem firm, dystrybutorów sprzedaży księgarskiej oraz platform sprzedaży publikacji elektronicznych.

Wydawnictwo prowadzi także odpłatną dystrybucję publikacji w formie drukowanej oraz w formie plików elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa dla odbiorców instytutowych i indywidualnych.

Wydawnictwo upowszechniania dorobek wydawniczy Uczelni w drodze, nie tylko tradycyjnie pojętej dystrybucji, ale i bezpłatnego rozpowszechniania publikacji w postaci egzemplarza obowiązkowego         – publikacje Wydawnictwa otrzymują wszystkie uprawnione do tego Biblioteki zgodnie Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania – Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161.

Dystrybucja publikacji drukowanych

dystrybucja

centrum druku

adres

ul. Słowackiego 55, pok. A 017

47 – 400 Racibórz 

 

tel

600 892 442, 664 237 956